RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anthidium punctatum  Latreille, 1809

småullbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tidligere vurdering (2010)
LC