RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stelis phaeoptera  (Kirby, 1802)

skogpanserbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Alle gamle funn av denne arten fra Norge er mer enn 100 år gamle. Med den innsamlingsinnsats som har vært de siste årene er det derfor svært lite sansynlig at vi fortsatt har bestander hos oss. Sterk tilbakegang også i Sverige. Kleptoparasitt hos andre buksamlerbier, men uklart hvilken art den utnytter i Norge.