RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dolichovespula norwegica  (Fabricius, 1781)

norskveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tidligere vurdering (2010)
LC