RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Formica forsslundi  Lohmander, 1949

dvergheimaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Det foreligger flere funn fra myrområder i Hedmark. Arten er trolig ikke kraftig fragmentert selv om myrområder på Østlandet kan sies å være i tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
 • Publikasjoner

  • Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae. 2: 1-56.
  • Collingwood, C.A. 1976. Mire invertebrate fauna at Eidskog, Norway III. Formicidae (Hymenoptera, Aculeata). Norw. J. Entomol. 23: 185-187
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
 • Personer

  • Kvamme, Torstein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/