Linepithema humile  (Mayr 1868)

argentinamaur

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for vepser

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge