RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Harpagoxenus sublaevis  (Nylander, 1852)

røvermaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er utbredt over det meste av Norge, og høyst sannsynlig oversett. Arten er en klar LC.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae. 2: 1-56.
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
 • Personer

  • Kvamme, Torstein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/