RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Temnothorax tuberum  (Fabricius, 1775)

engdvergmaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tidligere vurdering (2010)
LC