RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myrmica schencki  Viereck, 1903

engeitermaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er knyttet til et forholdsvis stort utbredelsesområde. Mørketallet erogså såpass høyt. Arten slår ut som LC.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Kvamme, T. 1982. Atlas of the Formicidae of Norway (Hymenoptera: Aculeata). Insecta Norvegiae. 2: 1-56.
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
 • Personer

  • Kvamme, Torstein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/