RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Myrmica sabuleti  Meinert, 1860

sandeitermaur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er nylig splittet opp, slik at status for Norge er dårlig kjent. Kun et funn er til nå kjent. Funnet er fra Lærdal. Mørketallet er satt såpass høyt, og noe videre fragmentering er utelukket. Arten settes til LC.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Kvamme, T. 1998. Notes on Norwegian ants (Hymenoptera, Formicidae). Norw. J. Entomol. 46: 19-23.
    • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
  • Personer

    • Kvamme, Torstein