RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hedychridium ardens  (Coquebert, 1801)

dverggullveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

En rekke nyere funn tilsier at denne arten er livskraftig
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Kimsey, L. & Bohart, R.M. 1990. The Chrysidid Wasps of the World. Oxford Science Publications. 1-652
  • Lomholdt, O. 1984. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 4: 1-452
  • Strumia, F. & Berg, Ø. 1995. Three gold wasps new to Norway. Fauna norv. Ser. B. 42: 64-65
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
 • Personer

  • Berg, Øistein
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/