RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elampus panzeri  (Fabricius, 1804)

smal smaragdgullveps

Vurdert under navnet
Elampus constrictus

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Elampus panzeri er en vanlig art på sandområder i Sør-Norge og vurderes direkte til LC
Tidligere vurdering (2010)
LC