RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Platygaster munita  Walker, 1835

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Kun et norsk funn fra bekkedrag med oresump og hegg i Rygge kommune. Arten er videre kjent fra Estland og Sverige og sørover til Spania. Den er sannsynligvis kun oversett i Norge. Habitatet virker forholdsvis trivielt og stabilt, derfor er arten ført til LC.
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Medvedev, G.S. (ed.). 1988. Hymenoptera. Keys to the insects of the European part of USSR. 3 (2): 1-1341
  • Gauld, I. D. & Bolton, B. 1988. The Hymenoptera. British Museum (Natural History), Oxford Uneversit 332 pp
  • Vlug, H.J. 1995. Catalogue of the Platygastridae (Platygastroidea) of the world. Hymenopterorum Catalogus. 19: 1-168
  • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 546: 1-132
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/