RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gomphocerippus rufus  (Linnaeus, 1758)

stor køllegresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Tidligere vurdering (2010)
LC