RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chorthippus biguttulus  (Linnaeus, 1758)

slåttegresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Knyttet til sørvendte varme skråninger, men ser ut til å gå forholdsvis langt inn i landet. Mest vanlig rundt Oslofjorden. Arten er antagelig på ekspansjon.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • Personer

  • Ottesen, Preben
 • URI

  • http://www.faunaeur.org/
  • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html