RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Omocestus rufipes  (Zetterstedt, 1821)

rødgumpgresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er knyttet til tørrenger og veikanter, fortrinnsvis på sørlandet. Noen av de eldre lokalitetene ser ut til å være borte. Det kan ikke spores noen videre tilbakegang hos arten. Habitatet virker stabilt. Arten er således ført til LC.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
  • URI

    • http://www.faunaeur.org/
    • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html