RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bohemanella frigidus  (Boheman, 1846)

fjellgresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Tidligere vurdering (2010)
LC