RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tetrix undulata  (Sowerby, 1806)

vanlig torngresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Tidligere vurdering (2010)
LC