Gryllotalpa gryllotalpa  (Linnaeus, 1758)

jordsiriss

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge