RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tettigonia viridissima  (Linnaeus, 1758)

grønn løvgresshoppe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for rettvinger, kakerlakker, saksedyr

Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
    • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192