RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tenthredo arctica  (Thomson, 1870)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tenthredo arctica er nylig gjenfunnet i Norge i Troms og Finnmark (Varangerhalvøya). Dette er en arktisk art som i Norge antakelig kun forekommer i områder over tregrensen. Den er også kjent fra Nord-Sverige og Nord-Finland samt Sibir og Nord-Amerika. Habitatet er urterike områder i fjellet. Vertsplanten er ukjent, men det dreier seg sannsynligvis om en erteplante (Fabaceae), kanskje setermjelt (Astragalus alpinus). Selv om funnene er få, er det sannsynlig at arten har flere forekomster i særlig Troms og Finnmark, kanskje også i Nordland. Grunnen til at det ikke er gjort flere funn av denne arten skyldes høyst sannynlig mangel på innsamling i artens habitat. Norge utgjør artens vestgrense i Palearktis. Begge de nye funnene er gjort geografisk langt fra hverandre. Arten vurderes derfor under tvil til å ha livskraftige bestander i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Zhelochovtsev, A. N. 1994. 27. Order Hymenoptera. Suborder Symphyta (Chalastogastra). In: Medvejev, G. S. (Ed.): Keys to the insects of the European part of the USSR. Amerind. Publ. Co. Pvt. Ltd., New Delhi. 3 (6): 1-387
    • Malaise, R. 1931. Steklar. Hymenoptera. 4. Växtsteklar. Phytophaga. Första familjen: Tenthredinidae (p. p.). Svensk Insektfauna. 13: 1-48
    • Viitasaari, M. (Ed.). 2002. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta). Tremex Press Ltd. Helsinki. 1: 516 pp