RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Macrophya sanguinolenta  (Gmelin, 1790)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Macrophya sanguinolenta er vanlig i lavlandet i Sør-Norge. Arten forekommer i habitater med frodig og frisk vegetasjon.
Tidligere vurdering (2010)
LC