RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Urocerus gigas  (Linné, 1758),

kjempetreveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Urocerus gigas er funnet over hele Norge. Larven lever i treverk av bartrær, sannsynligvis først og fremst gran hos oss. Voksne hunner tiltrekkes av nyfelt granvirke. Denne trevepsen er trolig den vanligste av våre treveps-arter. Den vurderes til å ha livskraftige bestander i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC