RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agathidium nigrinum  Sturm, 1807

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten forekommer spredt over hele landet. Få indikasjoner på tilbakegang.
Tidligere vurdering (2010)
LC