RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Abia aenea  (Klug, 1829)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Vertsplantene til Abia aenea er oppgitt å være hyll (Sambucus), snøballbusk (Symphoriocarpus albus) og arter i leddvedslekta (Lonicera) (Taeger et al., 1998). Selv om dette er en sjelden art med få forekomster, vurderes den til livskraftig (LC) siden den ser ut til å kunne profitere på fremmedarter som snøballbusk og hyll. De fleste funn er da også gjort i tilknytning til boligområder og hager.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau., C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49–136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. 364 pp. Verlag Goecke & Evers, Keltern.