RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cimbex femoratus  (Linné, 1758)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er knyttet til bjørk (Betula), og funnet over mesteparten av Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC