Arge ustulata  (Linné, 1758),

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for vepser

Arten er ikke vurdert
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk