RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arge ochropus  (Gmelin, 1790)

gul rosebladveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arge ochropus er forholdsvis vanlig i kyststrøk i Sør-Norge. Forekommer også på varme steder i innlandet. Vertsplanten er roser (Rosa). Arten vurderes til å ha livskraftige bestander i Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC