RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Corizus hyoscyami  (Linnaeus, 1758)

rødrandtege

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbmunner

Tidligere vurdering (2010)
LC