RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hydrophilus piceus  (Linnaeus, 1758)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er påvist kun en gang i Norge (Akerselva ca. 1900). Ingenting tyder på at arten fortsatt finnes i Norge. Den har også gått tilbake i Sverige, hvor den kun finnes i Skåne, Øland og på Gotland.