RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Scaphander lignarius  (L., 1758)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Fra svensk vestkyst nordover langs norskekysten til Vest-Finnmark.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC