RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Roxania utriculus  (Brocchi, 1814)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Svensk vestkyst og norskekysten nord til Nord-Trøndelag.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC