RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Retusa truncatula  (Bruguière, 1792)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

En vanlig art langs hele norskekysten.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC