RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hydrochus megaphallus  van Berge Henegouwen, 1988

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er nylig skilt fra den nærstående H. brevis. Et eksemplar fra Norge er kjent (Nasjonalmuseet i Wien) men lokaliteten er ikke oppgitt i originalpublikasjonen. Arten ser ut til å være mer sjelden og mer sørøstlig utbredt enn H. brevis. Fra Sverige finnes nyere funn kun fra Gotland og Östergötland, men de fleste svenske funn er fra Alvarmark på Öland. Inntil annen kunnskap foreligger anser vi arten som utgått fra Norge.