RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Diaphana globosa  (Lovén, 1846)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Kattegat, Skagerrak, Nordsjøen, norskekysten nord til Loppa, norsk sokkelområde i dyp fra 25 m ned til mer enn 2000 m.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC