RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eulimella acicula  (Philippi, 1836)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

En sørlig art med spredte funn langs norskekysten nord til Bodø. Skal artsnavnet være E. acicula (Waren 1991)?
Tidligere vurdering (2010)
LC