RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Facelina bostoniensis  (Couthouy, 1838)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Funnet langs hele norskekysten nord til Bodø.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC