Berghia norvegica  Odhner, 1939

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomitĂ© for bløtdyr

Arten er ikke vurdert
Arten tilhører en artsgruppe som ikke er rødlistevurdert etter IUCN sine kriterier til Rødlista 2015