RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aeolidiella glauca  (Alder & Hancock, 1845a)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Arten er funnet få spredte ganger fra Oslofjorden til Midt-Norge. Den er sannsynligvis oversett da den er lik Aeolidia papillosa.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC