RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aeolidia papillosa  (Linné, 1761)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Utbredt langs hele norskekysten fra litoralsonen ned til ca. 25 m dyp.
Tidligere vurdering (2010)
LC