RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tergipes tergipes  (Forskål, 1775)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Funn langs hele kysten fra Farsund til Øst-Finnmark.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC