RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Doto fragilis  (Forbes, 1838)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Flere eldre funn, spredt langs kysten, og er funnet i nyere undersøkelser. En sørlig art funnet nord til Loppa.
Tidligere vurdering (2010)
LC