RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cadlina laevis  (Linnè, 1767)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Vanlig utbredt langs hele norskekysten.
Tidligere vurdering (2010)
LC