RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Onchidoris muricata  (Müller, 1776)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Arten er registret fra hele norskekysten. Vanskelig å skille fra Adalaria proxima.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC