RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Onchidoris luteocincta  (M. Sars, 1870)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

En sørlig art med spredte funn langs kysten nord til Hitra.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC