RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ancula gibbosa  (Risso, 1818)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Hele norskekysten på dyp ned til 25 m.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC