RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Triopella incisa  (G. O. Sars, 1872)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Det er gjort sporadiske funn av arten langs hele norskekysten nord til Hammerfest. Alle funn er gjort på dypt vann, 200-400 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC