RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Margarinotus obscurus  (Kugelann, 1792)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er bare kjent i et 100 år gammelt funn fra Oslo (N.G. Moe). Arten har gått sterkt tilbake i hele Sverige og kjennes i dag bare fra sydligste deler av Skåne, Øland og Gotland. Vi regner med at arten har forsvunnet fra Norge pga omlegging i landbruket. Konklusjon: RE.