RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Margarinotus carbonarius  (Hoffmann, 1803)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er kun funnet på fire lokaliteter i Oslo-området (inkl. en på Hadeland). Ingen funn etter 1950. Arten har gått sterkt tilbake også i Sverige. Vi antar at arten har forsvunnet fra Norge på grunn av omlegging i landbruket. Konklusjon: RE.