RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hister funestus  Erichson, 1834

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er ikke tatt i Norge på nærmere 100 år, da den ble funnet en rekke steder på Østlandet. Den er heller ikke tatt i nyere tid i Sverige og Danmark. Arten er sannsynligvis forsvunnet fra Norge. Konklusjon: RE.