RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Axinulus eumyarius  (M. Sars, 1870)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Sørlig art funnet nord til Hammerfest. Arten er funnet ved Troll-feltet, men ikke ved andre oljeinstallsjoner i Nordsjøen.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC